Comunitats

El nostre avantatge competitiu

Gestió integral de la finca

tant pel que fa al funcionament ordinari com a la tramitació i encàrrec en nom de la Comunitat de la documentació, projectes, subvencions, ajudes, permisos, llicències, pressupostos, obres de manteniment, etc. a les quals la finca estigui obligada legalment, siguin necessàries per al bon funcionament o les que la Junta de Propietaris decideixi en cada moment.

Confiança

de comptar amb un Administrador inscrit al Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona.

Tranquil·litat

de disposar dʻun Administrador amb una pòlissa dʻassegurances de Responsabilitat Civil Professional per un import màxim de 600.000,00€ per reclamació.

Disponibilitat

per assistir a la finca les vegades que la Junta de Propietaris consideri necessàries per resoldre les diferents circumstàncies que poguessin ocórrer.
serveis generals

Comunitats

Són múltiples les necessitats de cada comunitat. A ARQHOUSES ens encarreguem de totes elles

Mantenir una estreta relació amb la Presidència de la Comunitat per tal de poder dur a terme els acords adoptats en Junta o bé els que durant l’any siguin necessaris resoldre. En aquest sentit, es brinda a la Presidència la possibilitat d’establir a la finca, a més de les visites que siguin necessàries, una reunió quinzenal fixa, amb assistència extensible a qualsevol copropietari, per poder tractar personalment i de primera mà les diferents qüestions de la Finca.

Tenir cura de l’emissió dels rebuts i dels cobraments trimestrals de les provisions de fons.

Assessoria jurídica i tècnica de tots aquells aspectes relatius a la Comunitat i les gestions corresponents que siguin procedents davant l’Administració.

Assistir a les Juntes de Propietaris, redacció de les Actes, convocatòries i notificacions dels acords adoptats.

Tenir cura dels pagaments ordinaris per al funcionament correcte de la Comunitat amb les empreses contractades per la Comunitat i/o amb les companyies de subministraments de la finca a nivell comunitari. No es procedirà al pagament de cap factura que abans no hagi estat conformada per la Presidència de la Comunitat tret que hagin estat específicament aprovades en el Pressupost de Despeses (factures d’electricitat, assegurança comunitària, manteniment d’ascensor, etc.).

Control i gestió de la correspondència referent a la Comunitat de Propietaris.

Tenir cura de l’existència de Pòlisses d’Assegurances i Responsabilitat Civil per preus reals per tal que no es puguin donar infraassegurances o abonar-se sobreprimes inoperants.

Efectuar reclamacions, expedients i altres davant de l’Administració pública a tots els nivells (estatal, autonòmic, municipal).

Lliurar les certificacions relatives a la Comunitat que ens siguin sol·licitades.

i

Qualsevol altre tràmit comunitari que, per costum o encàrrec específic, sigui confiat a aquesta Administració.

Constitució i confecció dels Estatuts de la Comunitat si fos necessari

Seguiment i manteniment d’una llibreta d’estalvis a nom de la pròpia Comunitat on s’ingressi un “Fons Reserva” aprovat prèviament al Pressupost anual. En aquesta llibreta es registren les signatures dels membres directius i del secretari administrador. Únicament es pot disposar del fons de la mateixa amb la signatura conjunta i indistinta de dues de les que hagin estat registrades, habitualment la del President i la del Secretari-Administrador.

Gestió i tramitació de la documentació corresponent a les obres necessàries o obligatòries per a la Comunitat (arranjaments de façanes, cobertes, instal·lacions generals, instal·lació d’ascensor, etc.) així com dels corresponents informes i projectes tècnics (subvencions, ajudes, TEDIs, ITE’s , etc.)

Gestió de la reclamació dels saldos morosos en cas que n’hi hagi.

Confecció dels Balanços, distribucions de despeses i Pressuposts anuals per a la Comunitat celebrant la Junta General Ordinària. Habitualment la Junta General Ordinària se celebrarà a la data indicada per la Presidència.

Tenir cura dels ingressos i pagaments extraordinaris aprovats en Juntes Generals convocades a aquests efectes i ordenats per la Presidència de la Comunitat fent ús de les facultats dispositives que li concedeix la vigent Llei de la Propietat Horitzontal sempre que siguin autoritzats explícitament.

Tenir cura del manteniment ordinari i, en casos que ho requereixin, extraordinaris de la finca enviant industrials específics amb què tenim acords preferencials, previ permís i aprovació la Presidència de la Comunitat , o bé contactant amb aquells que ens indiqui aquesta Presidència.

Legalitzar la Comunitat amb vista a complir la normativa municipal sobre certificacions de l’Edifici i la recent normativa sobre la Seguretat i Higiene a la feina quan obliga a les Comunitats de Propietaris

Contacta’ns

Comunitat a bones mans, tranquil·litat assegurada.

Demana el teu pressupost gratuït i rep-lo en 24 hores.

per a la teva comunitat

Pressupost gratuït d’administrador de finques col·legiat

RPGD

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Más información
Privacidad